Trwa ładowanie...
Notowania
HELIO: strona spółki
29.04.2022, 16:31

HEL Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2021/2022

Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia, należy spodziewać się za trzeci kwartał roku obrotowego 2021/2022 (tj. styczeń – marzec 2022):
- rekordowych w historii Spółki przychodów ze sprzedaży w okresie styczeń – marzec w wysokości 79.396 tys. zł, tj. 7% więcej względem przychodów ze sprzedaży za analogiczny kwartał ubiegłego roku (74.276 tys. zł w okresie styczeń – marzec 2021); - zysku netto w wysokości 3.059 tys. zł, tj. 13% mniej względem zysku netto za analogiczny kwartał ubiegłego roku (3.511 tys. zł w okresie styczeń – marzec 2021). W opinii Zarządu HELIO S.A. pogorszenie wyniku finansowego netto Spółki wynikało przede wszystkim z obniżenia się marży brutto ze sprzedaży, oraz ujemnych różnic kursowych względem dodatnich różnic kursowych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Emitent uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na fakt, iż wyniki finansowe są istotną informacją dla inwestorów. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie okresowym za III kwartał roku obrotowego 2021/2022, który Spółka opublikuje w dniu 30.05.2022 r.

Inne komunikaty