Trwa ładowanie...
Notowania

HLD Korekta rocznego jednostkowego raportu okresowego za 2021 rok

Zarząd spółki Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 roku dokonał korekty rocznego jednostkowego raportu okresowego za 2021 rok.
Wprowadzona korekta wynikała z omyłkowego zamieszczenia załączników rocznego skonsolidowanego raportu okresowego za 2021 rok zamiast załączników rocznego jednostkowego raportu okresowego za 2021 rok. Dokonana korekta ma charakter porządkowy.

Inne komunikaty