Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
4.05.2022, 19:16

KRU Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2022 z 29 kwietnia 2022 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarta została wiążąca umowa pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie, (InvestCapital, Nabywca), a podmiotem finansowym działającym na rynku hiszpańskim (Umowa, Sprzedający). Umowa dotyczy nabycia portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 132 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 4 maja 2022 roku 618 mln zł). W Umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty Ceny. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Inne komunikaty