Trwa ładowanie...
Notowania

BMC SA-R 2021 - skorygowany

Korekta raportu Bumech S.A. za rok 2021 – uzupełnienie o oświadczenia Rady Nadzorczej
BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej uzupełnienie raportu Spółki za rok obrotowy 2021. Do opublikowanych wcześniej elementów raportu okresowego, załączamy Oświadczenia Rady Nadzorczej Emitenta. Niniejsze uzupełnienie (w trybie korekty) raportu okresowego pozostaje bez wpływu na dane finansowe i treść sprawozdania.

Załączniki

Inne komunikaty