Trwa ładowanie...
Notowania
ERG: strona spółki
6.05.2022, 9:52

ERG Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2021

Zarząd ERG S.A. (dalej "Spółka"), informuje o podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 1.548.331,93 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Inne komunikaty