Trwa ładowanie...
Notowania
PKOBP: strona spółki
12.05.2022, 13:45

PKO Uchwalenie przez ZWZ dywidendy z zysku za 2021 rok

Raport nr 10/2022 – Uchwalenie przez ZWZ dywidendy z zysku za 2021 rok
Podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 12 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 2 287 500 000 zł, co stanowi 1,83 zł brutto na jedną akcję. ZWZ ustaliło: 1) dzień dywidendy tj. dzień nabycia prawa do dywidendy - na 4 sierpnia 2022 r., 2) termin wypłaty dywidendy - na 23 sierpnia 2022 r. Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich 1.250.000.000 akcji Banku.

Inne komunikaty