Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
12.05.2022, 20:17

BMC Zakończenie umowy na prowadzenie wydobycia boksytu w Czarnogórze

Zarząd Bumech S.A. (dalej: Spółka, Bumech, Emitent) informuje, że wobec zakończenia rozmów w sprawie zakupu udziału w Uniprom – Metali d.o.o. (dalej: Uniprom, Zamawiający), podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia wydobycia rudy aluminium (boksytu) w kopalniach należących do Uniprom przez spółkę zależną - Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić (dalej: BCG).
W związku z powyższym w dniu 12.05.2022 roku Emitent wysłał do Uniprom oświadczenie o wypowiedzeniu z winy Zamawiającego umowy na prowadzenie wydobycia rudy aluminium, o zawarciu której to Bumech informował raportem bieżącym nr 30/2016 z dnia 26.04.2016 roku (dalej: Umowa). Emitent wskazał, że wypowiedzenie Umowy następuje z winy Uniprom, z powodu przede wszystkim notorycznych opóźnień w dokonywaniu płatności za wykonane usługi. Spółka podkreśla, iż skutki finansowe ww. zdarzeń i okoliczności znalazły odzwierciedlenie w odpisach, które zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym Bumech za 2021 rok. W najbliższym czasie Zarząd Spółki zleci przygotowanie: (a) ostatecznego rozliczenia kontraktu z Uniprom i oszacowanie szkody, jaką Bumech poniósł z winy Uniprom oraz (b) oszacowanie utraconych korzyści w związku z koniecznością wypowiedzenia Umowy, celem wystąpienia do Uniprom ze stosownym roszczeniem.

Inne komunikaty