Trwa ładowanie...
Notowania
PKOBP: strona spółki
12.05.2022, 20:52

PKO Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 12 maja 2022 r.

Raport nr 11/2022 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 12 maja 2022 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 12 maja 2022 r. („ZWZ”). Jednocześnie Bank informuje, iż ZWZ przyjęło zmieniony porządek obrad nieuwzględniający pkt 13, pkt 15, pkt 18 i pkt 19 porządku obrad ZWZ zawartego w ogłoszeniu o jego zwołaniu, załączonym do raportu nr 6/2022.

Załączniki

Inne komunikaty