Trwa ładowanie...
Notowania
CSY: strona spółki
13.05.2022, 18:51

OZE Rozwiązanie umowy objęcia akcji

Zarząd OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (dalej: „Emitent”), informuje, że w związku z przeprowadzonym audytem wewnętrznym m.in. w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, Emitent dostrzegł brak przekazania raportu o rozwiązaniu umowy objęcia akcji, o której mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2020 z dnia 1 października 2020 r. (wraz z korektą tego raportu – raport ESPI nr 2/2022 z dnia 13 maja 2022 r.). W związku z powyższym, Emitent przekazuje stosowną informację dotyczącą rozwiązania ww. umowy.
W dniu 2 grudnia 2020 r. Emitent rozwiązał umowę objęcia 16 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych przez spółkę Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu (obecnie: Solar Innovation S.A. z siedzibą w Katowicach) (dalej: Solar Innovation S.A.) za łączną cenę emisyjną w wysokości 16 mln zł oraz umowę Datio in solutum z tego samego dnia, zgodnie z którą Emitent w celu zwolnienia się z zobowiązania zapłaty 16 mln zł za wyemitowane przez Solar Innovation S.A. akcje serii E przeniósł na Solar Innovation S.A. prawo własności 61 udziałów w spółce Semper Power sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie (nr KRS: 0000452669), które stanowią ok. 51% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach w Semper Power sp. z o.o., za łączną cenę 16 mln zł, która odpowiadała wartości objętych akcji.

Inne komunikaty