Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zakup linii do prefabrykacji dla budowanego zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowego przez spółkę zależną Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI 104/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku, informuje, iż w dniu 9 maja 2022 r. spółka zależna Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k. (dalej: Spółka zależna, Kupujący) zawarła umowę zakupu i dostawy maszyn i urządzeń zakładu prefabrykatów (dalej: Umowa) z podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem (dalej: Sprzedający).
Wartość umowy wynosi 2.000.000,00 Euro i obejmuje zakup linii do produkcji prefabrykatów betonowych, w szczególności przeznaczonych do budownictwa mieszkaniowego, w tym automatycznej linii do produkcji zbrojenia, automatycznych mieszalników do betonu, urządzeń recyklingowych i dźwigowych, układu ogrzewania, przenośników taśmowych, wózka widłowego. W dniu dzisiejszym na poczet ceny zakupu Spółka zależna uiściła zaliczkę w wysokości 375.000,00 Euro. Pozostała wartość ceny zakupu zostanie uiszczona do dnia 05.09.2022 r. Przedmiotowa linia do prefabrykacji użytkowana będzie w nowobudowanej hali produkcyjnej, która zlokalizowana będzie na zakupionym przez Spółkę zależną gruncie w miejscowości Komorniki (gmina Kleszczewo) pod Poznaniem. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości. Zdaniem Zarządu Emitenta inwestycja ta jest niezbędna dla dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej.

Inne komunikaty