Trwa ładowanie...
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
13.05.2022, 21:57

ASM Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od KPNS Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wcześniej: Falanghina sp. z o.o.) zawiadomienie o osiągnięciu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty