Trwa ładowanie...
Notowania

KPI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 20 czerwca 2022 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz klauzula RODO.

Załączniki

Inne komunikaty