Trwa ładowanie...
Notowania
INTERBUD: strona spółki
13.05.2022, 22:33

ITB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 9 czerwca 2022 roku

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 §1, art. 399 §1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
9 czerwca 2022 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ). W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki

Inne komunikaty