Trwa ładowanie...
Notowania

FOR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, § 2, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 13 czerwca 2022 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa nr 96/98, sala: F0.28.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, uchwały oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Załączniki

Inne komunikaty