Trwa ładowanie...
Notowania
PATENTUS: strona spółki
19.05.2022, 13:46

PAT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 19.05.2022 roku.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PATENTUS S.A. w dniu 19.05.2022 roku.
Załączniki: Treść uchwał ZWZ z dnia 19.05.2022 roku

Załączniki

Inne komunikaty