Trwa ładowanie...
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
20.05.2022, 9:59

IZS Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Aneksu do Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że Konsorcjum firm (Wykonawca) w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) w dniu 20 maja 2022 roku powzięło informację o drugostronnym podpisaniu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający) Aneksu do Umowy na wykonanie zadania pn.: „Dostawa izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn – Wronów oraz Dolna Odra zamówienie nr 2”, numer postępowania: ZP/2021/04/0046/PZ, Część nr 1.
W toku realizacji przedmiotowej Umowy zaistniał stan siły wyższej, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. Następstwem tego są sankcje gospodarcze i indywidualne oraz znaczące ograniczenia w sektorze finansowym i handlu międzynarodowym. W związku z powyższym, Wykonawca musiał dokonać relokacji produkcji części Przedmiotu Umowy, co wiąże się ze wzrostem cen. Na mocy zawartego Aneksu zwiększono wartość przedmiotowej Umowy do kwoty 218,6 mln PLN netto, co stanowi 268,9 mln PLN brutto. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie. Zarząd Spółki uznaje zawarty Aneks za istotny ze względu na jego wysoką wartość.

Inne komunikaty