Trwa ładowanie...
Notowania

MIL Powiadomienia o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od:
Prezesa Zarządu – Pana Joao Bras Jorge, Wiceprezesa Zarządu – Pana Fernando Cardoso Rodrigues Bicho, Członka Zarządu – Pana Andrzeja Glińskiego, Członka Zarządu – Pana Wojciecha Haase, Członka Zarządu – Pana Jarosława Hermanna, Członka Zarządu – Pana Antonio Ferreira Pinto Junior, Członka Zarządu – Pana Wojciecha Rybaka, powiadomienia o nabyciu akcji Banku. Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu. Transakcje, o których mowa w powiadomieniach, związane są z nabyciem uprawnień do odroczonych transz akcji Banku, przyznanych w 2020 i 2022 roku w ramach programu motywacyjnego realizowanego w Banku. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki

Inne komunikaty