Trwa ładowanie...
Notowania
ASTRO: strona spółki
23.05.2022, 15:50

ASR Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z Umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: "Inwestor"), o której Emitent informował komunikatem ESPI 18/2021 w dniu 23 listopada 2021 r., oraz aneksem do umowy inwestycyjnej z dnia 23 lutego 2022 r., o którym Emitent informował komunikatem ESPI 5/2022 w dniu 23 lutego 2022 r. Inwestor dnia 28 kwietnia i 20 maja 2022 r. dokapitalizował Emitenta odpowiednio kwotą 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy) i 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
W ramach podpisanej umowy inwestycyjnej Inwestor dokapitalizował Emitenta na łączną kwotę 3.000.000 zł, na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E o kwotę 150 000 zł. Wkłady pieniężne były wnoszone przez Inwestora w transzach, o czym Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 6/2022, 5/2022, 2/2022. Zgodnie z ustaleniami łączna inwestycja Inwestora w Spółkę może wynieść do 10.000.000 zł. Spółka prowadzi z Inwestorem rozmowy dotyczące dalszego finansowania. W przypadku podpisania aneksu do Umowy inwestycyjnej, co Strony planują do końca maja 2022 r., Emitent poinformuje o tym zdarzeniu w kolejnym komunikacie ESPI.

Inne komunikaty