Trwa ładowanie...
Notowania
BORYSZEW: strona spółki
24.05.2022, 13:38

BRS Zgoda banków finansujących Spółkę na wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego Spółki

Zarząd Boryszew S.A. („Emitent, Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku dotyczącym Decyzji Zarządu w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. o wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, w którym Spółka podała do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 27 maja 2022 roku („ZWZ”), informuje, iż w dniu 24 maja 2022 roku ostatni z banków finansujących Spółkę wyraził zgodę na wypłatę dywidendy w kwocie 0,92 zł na jedną akcję uprawnioną do dywidendy.
Mając na uwadze powyższe Emitent informuje, iż okoliczność udzielenia przedmiotowej zgody banków finansujących na wypłatę dywidendy zostanie uwzględniona w ramach rozpatrywania punktu 15 planowanego porządku obrad ZWZ.

Inne komunikaty