Trwa ładowanie...
Notowania
PKNORLEN: strona spółki
25.05.2022, 16:09

PKN Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 25 maja 2022 roku („ZWZ”) wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-08-12
PKN Opinia biegłego dotycząca planu połączenia Spółki z PGNiG S.A.
72,22
-0,22
2022-08-11
PKN Rejestracja akcji serii E wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą Lotos S.A. oraz podsumowanie emisji tych akcji
71,08
+1,60
2022-08-10
PKN Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej oraz wykluczenie akcji spółki Grupa Lotos S.A. z obrotu
70,40
+0,97
2022-08-10
PKN Oświadczenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieskorzystaniu z prawa nabycia akcji emisji połączeniowej PKN ORLEN S.A. skierowanej do akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.
70,40
+0,14
2022-08-09
PKN Zawiadomienie Nationale Nederlanden OFE o zmianie stanu posiadania akcji Grupy Lotos S.A.
70,40
0,00
2022-08-05
PKN Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności
72,40
0,00
2022-08-05
PKN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
72,40
0,00
2022-08-03
PKN Warunkowa rejestracja akcji PKN ORLEN S.A. serii E w KDPW, zamiana akcji Grupy LOTOS S.A. na akcje PKN ORLEN S.A. i wycofanie akcji Grupy LOTOS S.A. z depozytu papierów wartościowych
76,10
-1,52
2022-08-02
PKN Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym Grupy ORLEN za 1 półrocze 2022 roku
76,10
0,00
2022-08-01
PKN Rejestracja połączenia PKN ORLEN S.A. ze spółką Grupa LOTOS S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN ORLEN S.A. w związku z tym połączeniem
75,52
0,00