Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
26.05.2022, 14:15

PGE Wystawienie noty obciążeniowej konsorcjum realizującemu budowę bloku nr 7 w Elektrowni Turów

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”), spółka zależna od PGE, wystawiła notę obciążeniową w kwocie 561 516 981,74 zł konsorcjum firm Mitsubishi Power Europe Gmbh, TECNICAS REUNIDAS S.A. oraz BUDIMEX S.A. (łącznie dalej „Konsorcjum”). Konsorcjum realizowało dla PGE GiEK projekt obejmujący zaprojektowanie i wykonanie w formule „pod klucz” bloku energetycznego w PGE GiEK S.A. Oddziale Elektrownia Turów (PGE informowała o zawarciu umowy raportem bieżącym nr 36/2014 z 10 lipca 2014 r.).
Przekazanie bloku do eksploatacji nastąpiło 14 maja 2021 r. Nota obciążeniowa dotyczy kary umownej z tytułu niedotrzymania wskaźnika dyspozycyjności bloku w pierwszym roku okresu gwarancji, który zgodnie z umową był jednym z gwarantowanych przez Konsorcjum parametrów technicznych.

Inne komunikaty