Trwa ładowanie...
Notowania

FOR Zawarcie porozumienia ze spółką Jujubee S.A. dotyczącego wydania gry Kursk na Nintendo Switch

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 116/2020 z dnia 8 września 2020 r., Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 maja 2022 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Emitentem a spółką Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: Jujubee).
Na mocy niniejszego porozumienia rozwiązaniu uległy postanowienia stanowiące o udzieleniu Spółce licencji w zakresie dystrybucji gry Kursk na platformie Nintendo Switch. Jednocześnie Spółka informuje, iż z uwagi na fakt, że Emitent wykonał port Gry przysługuje mu określony w umowie procent przychodów ze sprzedaży Gry. W związku z powyższym za dystrybucję oraz marketing Gry na platformie Nintendo Switch odpowiedzialny będzie Jujubee. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty