Trwa ładowanie...
Notowania
PKOBP: strona spółki
30.05.2022, 18:30

PKO Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport nr 14/2022 – Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 30 maja 2022 r. Bank zawarł z klientem Banku („Klient”) aneks do umowy pożyczki („Umowa”), o której mowa w raporcie nr 18/2017 z 30 maja 2017 r. Ostateczna data spłaty przez Klienta pożyczki udzielonej na podstawie Umowy została wydłużona o 24 miesiące. Oprocentowanie pożyczki udzielonej na podstawie Umowy oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem Umowy są m.in. zastawy finansowe i rejestrowe na przedmiocie inwestycji, a wśród dokumentów zabezpieczeń jest też oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji. Jednocześnie Bank informuje, że w związku z zawartą Umową, Bank 30 maja 2022 r. podpisał oświadczenie dotyczące porozumienia trójstronnego z Klientem oraz instytucją, z którą Klient realizuje wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne, współfinansowane ze środków pozyskiwanych w ramach Umowy („Porozumienie”), o którym mowa w raporcie nr 19/2017 z 30 maja 2017 r. Oświadczenie potwierdza fakt wydłużenia okresu obowiązywania Porozumienia o 24 miesiące.

Inne komunikaty