Trwa ładowanie...
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
31.05.2022, 21:14

ASM Informacja o braku możliwości publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. (terminy publikacji raportów okresowych), informuje, że z uwagi na okoliczności przedstawione w raporcie bieżącym nr 10/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. (informacja o braku możliwości publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.) Spółka nie przekaże do wiadomości publicznej skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
Emitent odrębnymi raportami bieżącymi poinformuje o zmianie sytuacji faktycznej opisanej w raporcie bieżącym nr 10/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. Na datę niniejszego raportu bieżącego Emitent nie jest w stanie wskazać szacunkowej daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r., skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-08-13
ASM Wykonanie zalecenia UKNF
0,45
0,00
2022-08-13
ASM Zmiany w składzie Zarządu Trade S.p.A.
0,45
0,00
2022-08-01
ASM Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o uwzględnieniu zażalenia Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner działających jako członkowie Zarządu ASM Group S.A. oraz Adama Stańczaka działającego jako akcjonariusz ASM Group S.A. na postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie oddalającego wniosek wskazanych osób o zawieszenie skuteczności uchwał Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
0,45
0,00
2022-07-08
ASM Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego na rzecz ASM Group S.A. („Spółka”) złożonego przez jej akcjonariusza Wojciecha Kramera przeciwko Prezesowi Zarządu Spółki - Adamowi Stańczakowi
0,45
0,00
2022-06-30
ASM Informacja dotycząca prawidłowej strony internetowej Spółki
0,45
0,00
2022-06-30
ASM Zmiany w składzie zarządu ASM Germany GmbH
0,45
0,00
2022-06-27
ASM Stanowisko Zarządu w sprawie bezprawnych działań osób niebędących członkami organów Spółki
2022-06-27
ASM Rzeczywisty skład organów Spółki od 22.04.2021 r.
2022-06-23
ASM Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
2022-06-14
ASM Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o oddaleniu wniosku Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner o zawieszenie wykonalności uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
2,00
-77,50