Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
3.06.2022, 14:28

SFS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień
30 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zalesiu Górnym, przy ul. Młodych Wilcząt 36 o godzinie 11.00 Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowe warunki uczestnictwa, a także treść projektów uchwał wraz z materiałami, które mają być przedmiotem obrad na tym Walnym Zgromadzeniu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki

Inne komunikaty