Trwa ładowanie...
Notowania

FOR Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ zwołanego na 13.06.2022 r.

Zarząd Spółki Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2022 oraz raportu bieżącego ESPI nr 13/2022 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 czerwca 2022 roku („ZWZ”), opublikowanych przez Emitenta w dniu 16 maja 2022 r., informuje, iż w dniu 3 czerwca 2022 r. do informacji Emitenta wpłynęło pismo od akcjonariusza Spółki w sprawie zgłoszenia projektu uchwały w ramach Pkt 11. proponowanego porządku obrad na ZWZ do Pkt 11. dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
Wraz z projektem uchwały akcjonariusz przekazał potwierdzenie faktu posiadania akcji Spółki oraz uzasadnienie dla ZWZ wskazujące powody przekazania projektu uchwały. W załączeniu do niniejszego komunikatu Emitent przekazuje treść pisma przekazanego przez akcjonariusza. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż pozostałe elementy składające się na ogłoszenie o zwołaniu ZWZ znajdują się w załączeniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2022 oraz raportu bieżącego ESPI nr 13/2022, opublikowanych przez Emitenta w dniu 16 maja 2022 r. Załączniki: - treść pisma od akcjonariusza z usuniętymi danymi adresowymi i osobowymi

Załączniki

Inne komunikaty