Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
3.06.2022, 17:47

AGO Wypłata środków dla Helios S.A. w ramach Programu Rządowego - Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm

Zarząd Agory S.A. („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2022 z 28 marca 2022 r. informuje, iż powziął wiadomość o otrzymaniu w dniu 3 czerwca 2022 r. przez spółkę zależną Agory - Helios S.A. („Helios”) środków w wysokości 18.912.907,00 PLN z tytułu umowy pożyczki preferencyjnej („Umowa”) z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie („PFR”) w ramach Programu Rządowego - Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm („Program”).
Warunki otrzymania środków z tytułu Umowy oraz zabezpieczenia spłaty pożyczki nie uległy zmianie w stosunku do tych opisanych w raporcie nr 9/2022 z 28 marca 2022 r. Zgodnie z warunkami Programu Helios złożył również wniosek o umorzenie części otrzymanej pożyczki. Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacja poufna.

Inne komunikaty