Trwa ładowanie...
Notowania
ECHO: strona spółki
8.06.2022, 9:35

ECH Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 19 maja 2022 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2022 r., Zarząd Spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) przekazuje projekty uchwał, zgłoszone w dniu wczorajszym do Spółki przez akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego, spółkę Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Projekty uchwał dot. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Zawiadomienie dotyczące projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty