Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
13.06.2022, 17:50

SFS Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2022

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Sfinks”, ”Emitent”) informuje, że z uwagi na techniczny błąd w trakcie sporządzania opublikowanego w dniu 30 maja 2022 r. skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022r., w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1.01.2022r. do 31.03.2022r. oraz w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1.01.2022r. do 31.03.2022r. błędnie zostały wprowadzone dane dotyczące przepływów pieniężnych odpowiednio w „Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.” oraz w „Śródrocznym rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.”. Wyżej wymieniony błąd nie miał wpływu na pozostałe treści opublikowanego raportu.
W załączeniu emitent przekazuje „Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.” oraz w „Śródroczny rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.” w wartościach opublikowanych („było”) oraz skorygowanych („powinno być”). Sfinks przekaże skorygowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku w kolejnej publikacji w systemie ESPI. Szczegółowa podstawa prawna: §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów [...].

Załączniki

Inne komunikaty