Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
13.06.2022, 18:04

SFS QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego


Temat:Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Sfinks”, ”Emitent”) informuje, że z uwagi na  techniczny błąd w trakcie sporządzania opublikowanego w dniu 30 maja 2022 r. skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022r., w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od  1.01.2022r. do 31.03.2022r. oraz w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od  1.01.2022r. do 31.03.2022r. błędnie zostały wprowadzone  dane dotyczące przepływów pieniężnych odpowiednio w „Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.” oraz w „Śródrocznym rachunku przepływów pieniężnych za okres od  1  stycznia do 31 marca 2022r.”. Wyżej wymieniony błąd nie miał wpływu na pozostałe treści opublikowanego raportu.  

W załączeniu emitent przekazuje „Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.” oraz w „Śródroczny rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.” w wartościach opublikowanych („było”) oraz skorygowanych („powinno być”).

Załączniki

Inne komunikaty