Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
15.06.2022, 14:01

KRU Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji obligacji serii AM3

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2022 roku powziął informację o Komunikacie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano o rejestracji z dniem 17 czerwca 2022 roku, 500 000 obligacji na okaziciela serii AM3 Emitenta, pod kodem ISIN PLKRK0000705.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Inne komunikaty