Trwa ładowanie...
Notowania
TOYA: strona spółki
15.06.2022, 16:11

TOA Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku

TOYA S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2022r. Rada Nadzorcza TOYA S.A. wyraziła zgodę na zwarcie przez Emitenta aneksu do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku (dalej: „Aneks”). O zawarciu umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku Emitent informował raportem bieżącym 42/2020 z dnia 14 września 2020.
Zgodnie z treścią Aneksu: a) okres kredytowania zakończy się do dnia 30 września 2024, przy czym spłata kapitału nastąpi w równych ratach kapitałowych po dniu, w którym upłynął okres na uruchomienie kredytu. b) okres uruchomienia kredytu przedłużony zostanie do dnia 31 grudnia 2022r. c) karencja w spłacie kredytu została ustalona do dnia 31 grudnia 2022r. Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. O zawarciu Aneksu Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-07-04
TOA Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
5,31
+4,71
2022-06-30
TOA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 28 czerwca 2022
5,30
0,00
2022-06-28
TOA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 28 czerwca 2022 r.
5,65
-2,30
2022-06-28
TOA Treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 28 czerwca 2022 r., zgłoszonej przez akcjonariusza.
5,65
-0,88
2022-06-21
TOA Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
5,60
+3,04
2022-06-15
TOA Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku
5,69
-1,41
2022-05-31
TOA Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2022, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
6,08
+1,97
2022-05-31
TOA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2022r.
6,08
+2,30
2022-05-31
TOA Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.
6,08
+3,13
2022-05-26
TOA Aneks z dnia 26 maja 2022 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
6,01
+1,16