Trwa ładowanie...
Notowania
DGA: strona spółki
22.06.2022, 14:44

DGA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 roku

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki DGA S.A. przekazuje w załączeniu uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.

Załączniki

Inne komunikaty