Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
22.06.2022, 14:45

LKD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 22 czerwca 2022 roku

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta (ZWZ), które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 r. był:
Akcjonariusz Nasze Pasaże S.A. z siedzibą we Wrocławiu: - liczba posiadanych akcji na ZWZ: 12 760 000 sztuk; - liczba głosów posiadanych z akcji na ZWZ: 12 760 000; - udział procentowy w liczbie głosów na ZWZ: 80,66 %; - udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 70,89 %. oraz Akcjonariusz Halit s. à r.l. z siedzibą w Luksemburgu: - liczba posiadanych akcji na ZWZ: 2 200 000 sztuk; - liczba głosów posiadanych z akcji na ZWZ: 2 200 000; - udział procentowy w liczbie głosów na ZWZ: 13,91 %; - udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 12,22%.

Inne komunikaty