Trwa ładowanie...
Notowania
DGA: strona spółki
22.06.2022, 15:29

DGA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A.

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd DGA S.A. podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 roku.
Ogólna liczba głosów przysługująca wszystkim akcjonariuszom DGA S.A. wynosi 1.130.279 głosów. Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku przysługiwało łącznie 578.376 głosów, w tym co najmniej 5% głosów przysługiwało następującym akcjonariuszom: 1. Andrzej Głowacki – 384.807 głosów, co stanowiło 66,53% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 34,05% w ogólnej liczbie głosów; 2. Arkadiusz Pychiński – 71.215 głosów, co stanowiło 12,31% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 6,30% w ogólnej liczbie głosów; 3. Anna Szymańska – 64.854 głosy, co stanowiło 11,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 5,74% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty