Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
23.06.2022, 11:33

PGE Zmiany w Radzie Nadzorczej

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r. („ZWZ”) podjęło uchwałę o odwołaniu p. Zbigniewa Gryglasa ze składu Rady Nadzorczej PGE.
Następnie ZWZ podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: - pani Anny Kowalik, - pana Artura Składanka, - pani Janiny Goss, - pana Tomasza Hapunowicza, - pana Mieczysława Sawaryna, - pana Marcina Kowalczyka, - pana Radosława Winiarskiego. W załączeniu Spółka przekazuje informacje o Członkach Rady Nadzorczej PGE. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty