Trwa ładowanie...
Notowania
JWA: strona spółki
23.06.2022, 13:53

O2T Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie /dalej: „Spółka”/ informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z Lidl Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Jankowicach /dalej: „Lidl”/ aneks nr 2 do Umowy Ramowej, zawartej w dniu 14 lutego 2019 r. przez One2Tribe sp. z o.o. Na podstawie Umowy Jednostkowej stanowiącej Załącznik do Umowy Ramowej Spółka udostępnia platformę Tribeware.
Aneks przedłuża okres obowiązywania umowy do 31 marca 2026 roku. Wydłużono równocześnie okres wypowiedzenia Umowy oraz zwiększono cenę jednostkową licencji. Zmianie uległy także procedury związane z zarządzaniem budżetem nagród. Równocześnie na mocy aneksu Lidl nie korzysta z wynikającego z Umowy Ramowej uprawnienia do jej wypowiedzenia w związku ze zmianą struktury właścicielskiej w spółce One2Tribe Sp. z o.o. akceptując tym samym następstwo prawne One2Tribe S.A.

Inne komunikaty