Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
23.06.2022, 15:39

AGO Rezygnacja Członka Zarządu Agory S.A.

Zarząd Agory S.A. („Agora”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 r. Pani Agnieszka Siuzdak-Zyga złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Agory S.A., skuteczną od dnia 31 sierpnia 2022 r., ze względów osobistych i zdrowotnych oraz z uwagi na związaną z nimi planowaną, dłuższą nieobecność.
Pani Agnieszka Siuzdak-Zyga pozostanie w strukturach Agory S.A. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty