Trwa ładowanie...
Notowania
ERG: strona spółki
24.06.2022, 15:47

ERG Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 czerwca 2022r. oraz informacja o wniesionych sprzeciwach i odstąpieniu od rozpatrywania niektórych punktów porządku obrad.

Zarząd ERG S.A. (dalej "Spółka") w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.
Do uchwały nr 14, dotyczącej zmian Statutu Spółki, objętej numerem 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od podejmowania uchwał objętych punktem 13, 14 i 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. podjęcia uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, powołania członków Rady Nadzorczej i ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-08-05
ERG Informacja w sprawie przekroczenia progu 10% ogólnej liczby głosów
58,00
-0,86
2022-08-05
ERG Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
58,00
-0,86
2022-07-14
ERG Rezygnacja osoby zarządzającej.
58,00
-3,45
2022-06-24
ERG Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2022r.
49,00
0,00
2022-06-24
ERG Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 czerwca 2022r. oraz informacja o wniesionych sprzeciwach i odstąpieniu od rozpatrywania niektórych punktów porządku obrad.
49,00
0,00
2022-05-27
ERG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. na dzień 24 czerwca 2022 roku
53,00
-3,77
2022-05-25
ERG Q 1/2022: formularz raportu kwartalnego
53,00
0,00
2022-05-06
ERG Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2021
44,00
-6,82
2022-04-27
ERG R /: formularz raportu rocznego
44,00
-10,45
2022-01-25
ERG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
48,00
0,00