Trwa ładowanie...
Notowania
SANOK: strona spółki
28.06.2022, 17:21

SNK Uchwały ZWZA.

Na podstawie §19 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Sanok RC S.A. w załączeniu przekazuje:
- treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2022 r., - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC za 2021 rok wraz z raportem atestacyjnym biegłego rewidenta, będące przedmiotem głosowania.

Załączniki

Inne komunikaty