Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
29.06.2022, 15:12

AGO Podpisanie aneksu nr 3 do umowy wspólników spółki Eurozet

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Agora”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2019 z dnia 17 września 2019 r., nr 27/2019 z dnia 18 września 2019 r., nr 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 r., nr 2/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. oraz nr 16/2022 z dnia 19 maja 2022 r., niniejszym informuje, że Spółka podpisała z większościowym wspólnikiem spółki Eurozet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Eurozet”), tj. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) („SFS Ventures”) aneks nr 3 do umowy wspólników zawartej w dniu 20 lutego 2019 r. w zakresie przedłużenia do końca lipca 2022 r. terminu realizacji przez Agorę Opcji Call.
W tym czasie wspólnicy będą kontynuować negocjacje w sprawie zmiany umowy wspólników, w szczególności w zakresie terminu wykonania uprawnienia Agory do nabycia wszystkich pozostałych udziałów Eurozet należących do SFS Ventures, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2022 r. z dnia 1 lutego 2022 r., nr 2/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. oraz nr 16/2022 z dnia 19 maja 2022 r. W dniu 12 maja 2022 r. w raporcie bieżącym nr 15/2022 Spółka poinformowała o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet Sp. z o.o. Decyzja została przez sąd zmieniona w ten sposób, że wyrażona została bezwarunkowa zgoda na przejęcie Eurozet Sp. z o.o. przez Agorę. Wyrok nie jest prawomocny. Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

Inne komunikaty