Trwa ładowanie...
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
30.06.2022, 15:42

ASM Informacja dotycząca prawidłowej strony internetowej Spółki

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Zarząd ASM Group S.A. reprezentowany przez Adama Stańczaka – Prezesa Zarządu oraz Łukasza Stańczaka – Członka Zarządu, niniejszym informuje, iż oficjalną stroną internetową Spółki, ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest: www.asmgroup.pl. Wszelkie treści zawarte na stronie www.asmgroup.com nie pochodzą od Spółki, lecz od osób nieuprawnionych. Zarząd Spółki podejmie pilnie działania w celu zaprzestania wprowadzania w błąd przez te treści. Zarząd Spółki informuje też, iż Dorota Kenny, Jacek Pawlak, Andrzej Nowak, pomimo wezwania, oprócz braku przekazania domeny asmgroup.com nie przekazali Zarządowi Spółki dokumentacji Spółki, mienia Spółki, a także nie rozliczyli się z gotówki Spółki. Spółka w związku z powyższym podejmie odpowiednie kroki przed organami ściągania. Zarząd Spółki, mając na uwadze treści publikowane w domenie publicznej, wyjaśnia wreszcie, iż uprawnienia osobiste zawarte w § 9 ust. 2 Statutu Spółki w przedmiocie powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki przyznane pierwotnie m. in. Marcinowi Skrzypcowi i Szymonowi Pikuli wygasły w odniesieniu do nich na podstawie art. 354 § 4 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na zbycie przez nich wszystkich posiadanych akcji Spółki.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-08-13
ASM Wykonanie zalecenia UKNF
0,45
0,00
2022-08-13
ASM Zmiany w składzie Zarządu Trade S.p.A.
0,45
0,00
2022-08-01
ASM Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o uwzględnieniu zażalenia Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner działających jako członkowie Zarządu ASM Group S.A. oraz Adama Stańczaka działającego jako akcjonariusz ASM Group S.A. na postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie oddalającego wniosek wskazanych osób o zawieszenie skuteczności uchwał Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
0,45
0,00
2022-07-08
ASM Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego na rzecz ASM Group S.A. („Spółka”) złożonego przez jej akcjonariusza Wojciecha Kramera przeciwko Prezesowi Zarządu Spółki - Adamowi Stańczakowi
0,45
0,00
2022-06-30
ASM Informacja dotycząca prawidłowej strony internetowej Spółki
0,45
0,00
2022-06-30
ASM Zmiany w składzie zarządu ASM Germany GmbH
0,45
0,00
2022-06-27
ASM Stanowisko Zarządu w sprawie bezprawnych działań osób niebędących członkami organów Spółki
2022-06-27
ASM Rzeczywisty skład organów Spółki od 22.04.2021 r.
2022-06-23
ASM Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
2022-06-14
ASM Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o oddaleniu wniosku Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner o zawieszenie wykonalności uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
2,00
-77,50