Trwa ładowanie...
Notowania
JWA: strona spółki
30.06.2022, 17:47

O2T Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie /dalej: „Spółka”/ informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
- Wojciech Ozimek – 5.403.160 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 39,15 % liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,78 % ogólnej liczby głosów; - Agnieszka Rabenda-Ozimek – 4.578.840 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 33,18 % liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 8,29% ogólnej liczby głosów; - Leszek Ozimek – 3.548.440 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 25,71 % liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 6,43 % ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty