Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
30.06.2022, 18:20

MOC Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku

Zarząd MOLECURE S.A. [Spółka, Emitent] przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku [ZWZ] oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie wraz z wynikami głosowania nad tymi uchwałami. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
W odniesieniu natomiast do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Emitent informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 5-7 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 24 marca 2022 r.

Załączniki

Inne komunikaty