Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
30.06.2022, 18:30

TRK Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, mocą których powołano członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w składzie:
1. Klaudia Budzisz, 2. Krzysztof Tenerowicz, 3. Miquel Llevat Vallespinosa, 4. Julio Alvarez Lopez, 5. Jorge Miarnau Montserrat, 6. Dominik Radziwiłł, 7. Magdalena Komaracka. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Rady Nadzorczej, żaden z jej członków: - nie wykonuje innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna wobec Emitenta, - nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej, - nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, - nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty