Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
30.06.2022, 19:06

MOC Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd MOLECURE S.A. [Spółka] informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku, podjęto uchwałę w przedmiocie powołania z tym samym dniem Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołano pana Pawła Trawkowskiego.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenie, z którego wynika, że nie prowadzi poza przedsiębiorstwem emitenta działalności konkurencyjnej w żadnej formie prawnej ani faktycznej, jak również nie uczestniczy w żadnych konkurencyjnych spółkach lub innych osobach prawnych ani jako wspólnik, ani jako członek organu. Wybrany członek Rady Nadzorczej oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys zawodowy Pana Pawła Trawkowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty