Trwa ładowanie...
Notowania

TOW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:
FLORYDA 1 Sp. z o.o. SKA – liczba akcji: 689.171, liczba głosów: 689.171, procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ- 100%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 44,05%, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki- 44,16%. W dniu odbycia się ZWZ ogólna liczba głosów w Spółce wynosiła 1.529.624, z uwagi na posiadane przez Spółkę akcje własne w liczbie 11.126 akcji.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-07-19
TOW Wykup części obligacji serii A
9,20
0,00
2022-06-30
TOW Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
8,40
0,00
2022-06-30
TOW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
8,40
0,00
2022-06-21
TOW Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
8,24
0,00
2022-06-03
TOW Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10,00
-0,40
2022-05-26
TOW SA-QSr1 2022
10,00
0,00
2022-04-28
TOW Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
10,40
0,00
2022-04-20
TOW Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
11,50
0,00
2022-04-04
TOW Realizacja istotnej umowy przez spółkę zależną
12,40
-5,65
2022-03-24
TOW Informacja dotycząca istotnej umowy
9,40
+1,06