Trwa ładowanie...
Notowania

DTX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DITIX S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1.Pan Bogdan Dzimira Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 3.138.326 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.138.326 Udział głosów na tym WZA: 90,88% Udział w ogólnej liczbie głosów: 17,84% 2. Aneta Kowalska Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 315.036 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 315.036 Udział głosów na tym WZA: 9,12% Udział w ogólnej liczbie głosów: 1,79%

Inne komunikaty