Trwa ładowanie...
Notowania

LVC Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok finansowy 2021/22

W nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2022, LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2022 roku, w związku z wyrażeniem przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Zarząd Spółki podjął uchwałę dot. drugiej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021/22 rok finansowy zgodnie z następującymi parametrami:
- Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 29 355 000,00 zł, która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2022 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta, - zaliczką będzie objętych 25.750.000 akcji Spółki - kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 1,14 zł - planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 29 lipca 2022 r. - planowany dzień wypłaty zaliczki: 5 sierpnia 2022 r.

Inne komunikaty