Trwa ładowanie...
Notowania
FINTECH: strona spółki
2.07.2022, 22:43

FTH Zawarcie znaczacej umowy na dostawę urządzeń, oprowgramowania oraz usług wsparcia technicznego przez Fintech S.A.

Zarząd FINTECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje o złożeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz przyjęciu przez spółkę pod firmą Flowberg IT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kompleksowej oferty na dostawę platformy składowania danych opartą o zestaw macierzy Huawei OceanStor („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest dostarczenie ściśle określonych urządzeń, oprogramowania oraz świadczenie usług wsparcia technicznego na rzecz kontrahenta. Wartość Umowy wynosi 1.721.538,50 EUR (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem euro 50/100) brutto . W ocenie Emitenta zawarcie przedmiotowej Umowy może mieć istotny wpływ na perspektywy dalszego rozwoju i kondycji finansowej Spółki.

Inne komunikaty